LỊCH SỬ

1828: HENRY THAYER SINH RA

1828: HENRY THAYER SINH RA

Ông sinh năm 1828, trở thành một trong những gia đình sáng lập của Massachusetts, ông được người cha làm bác sĩ đào tạo về nghệ thuật y tế trong suốt cuộc đời của ông. Công ty ban đầu có tên là Henry Thayer & Company, đã phát triển và mở rộng

1828: HENRY THAYER BORN

1828: HENRY THAYER BORN

Born in 1828, into one of Massachusetts’ founding families, he was trained in the medical arts of his day by his physician father. The company, named Henry Thayer & Company, prospered and broadened its line of products and has been described as the largest manufacturer of pharmaceuticals in America at the time of the Civil War.

1847: MỞ CỬA PHÒNG THÍ NGHIÊM

1847: MỞ CỬA PHÒNG THÍ NGHIÊM

Năm 1847, Henry Thayer M.D. đã mở một phòng thí nghiệm trên con phố lớn ở Cambridge, Massachusetts để sản xuất dòng chiết xuất dược thảo mới do ông phát triển để bán cho ngành y tế.

1847: LABORATORY OPENED

1847: LABORATORY OPENED

In 1847, Henry Thayer M.D. opened a laboratory on Main Street in Cambridge, Massachusetts to produce his newly developed line of herbal extracts for sale to the medical profession.

1855: THAYERS THẮNG GIẢI

1855: THAYERS THẮNG GIẢI

Vào năm 1855, Viện Hoa Kỳ của New York trao tặng Thayers một huy chương bạc cho sự xuất sắc trong việc sản xuất chất chiết xuất từ chất lỏng. Năm 1856, Hiệp hội Cơ học từ thiện Massachusetts đã trao tặng cho công ty bộ máy sản xuất hiện đại để làm ra các chất chiết xuất này.

1855: AWARD WINNING THAYERS

1855: AWARD WINNING THAYERS

In 1855, the American Institute of New York awarded Thayers a silver medal for excellence in preparation of fluid extracts. In 1856, the Massachusetts Charitable Mechanics Association awarded the company for the apparatus to produce these extracts.

1902: NGÀY SINH CỦA MỘT DI SẢN

1902: NGÀY SINH CỦA MỘT DI SẢN

Henry qua đời vào năm 1902 và để lại công ty cho cháu gái của mình. Viên thuốc ngậm chiết xuất từ cây thảo mộc du trơn (Slippery elm) cũng được đưa vào sử dụng.

1902: BIRTH OF A LEGACY

1902: BIRTH OF A LEGACY

Henry passes away in 1902 and leaves the company to his niece.  Slippery elm lozenges are also released.

1989: CÁC SẢN PHẨM WITCH HAZEL KHÔNG CHỨA CỒN ĐƯỢC RA ĐỜI

1989: CÁC SẢN PHẨM WITCH HAZEL KHÔNG CHỨA CỒN ĐƯỢC RA ĐỜI

Năm 1989, các phiên bản không cồn của dòng Witch Hazel của chúng tôi được cung cấp dưới dạng toner dùng cho da mặt đã được giới thiệu.

1989: ADDING ALCOHOL FREE WITCH HAZEL

1989: ADDING ALCOHOL FREE WITCH HAZEL

In 1989, alcohol-free versions of our Witch Hazel line offered as facial toners were introduced.

2012: CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

2012: CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

Thayers đã bắt đầu sử dụng Chứng nhận chiết xuất cây phỉ Witch Hazel từ hữu cơ và Chứng nhận chiết xuất Nha Đam hữu cơ vào năm 2012.

2012: ORGANIC CERTIFICATION

2012: ORGANIC CERTIFICATION

Thayers began using Certified Organic Witch Hazel and Certified Organic Aloe Vera in 2012.

2015: SON DƯỠNG MÔI CÂY THẢO MỘC DU TRƠN VÀ XÀ BÔNG CÂY HẠT PHỈ NHA ĐAM ĐƯỢC GIỚI THIỆU

2015: SON DƯỠNG MÔI CÂY THẢO MỘC DU TRƠN VÀ XÀ BÔNG CÂY HẠT PHỈ NHA ĐAM ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Hai thành viên mới đã được thêm vào gia đình sản phẩm của Thayers vào năm 2015 khi có dòng chứng nhận hữu cơ Son Dưỡng Môi Cây Thảo Mộc Du Trơn đã được giới thiệu, cùng với Xà Bông Cây Hạt Phỉ Nha Đam 83% hữu cơ.

2015: SLIPPERY ELM LIP BALM AND WITCH HAZEL ALOE VERA BODY BAR INTRODUCED

2015: SLIPPERY ELM LIP BALM AND WITCH HAZEL ALOE VERA BODY BAR INTRODUCED

Two new members were added to the Thayers family of products in 2015 when a line of Certified Organic Slippery Elm Lip Balms were introduced, along with 83% Organic Witch Hazel Aloe Vera Body Bars.

Information on this site is intended for educational and informational purposes only. Since each experience is unique, this information is not intended to make claims to any individual experience. Bỏ qua

×